Φόρμα Συναίνεσης Κτηνιάτρου για την εμφάνιση των στοιχείων του ιατρείου μου στο ηλεκτρονικό κατάστημα της σειράς συμπληρωματικής φροντίδας Intuizoon in Petcare της εταιρείας AENORASIS S.A.


Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Κτηνιατρείου όπως αναφέρεται παραπάνω δηλώνω ότι:

Τοποθετήστε το mouse σας πάνω στο πεδίο και με την χρήση του υπογράψτε